CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn: CNB Việt Nam hướng đến trong 5 năm sẽ trở thành một trong những Công ty Dịch vụ Môi giới Bất động sản Uy tín, được tin tưởng số 1 tại thị trường TPHCM – SERVICE YOU TRUST .

Sứ mệnh: CNB Việt Nam với Sứ mệnh hiện thực hóa ngôi nhà đầu tiên cho những người trưởng thành. Đó chính là những khách hàng đã gửi gắm niềm tin vào CNB, và cũng cho chính những người anh em đồng hành, gắn bó với CNB.

Giá trị cốt lõi:

NHÂN: CNB Việt Nam đặt giá trị Con người lên đầu tiên, xác định Con người là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp . Từ đó xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhân văn. Đảm bảo phúc lợi cho CBNV. Đồng thời đóng góp tích cực vào hoạt động hướng về Cộng đồng, thể hiện được trách nhiệm của công dân và tự hào dân tộc.

TRÍ: CNB Việt Nam xem Trí tuệ là nền tảng để phát triển Doanh nghiệp. Có Trí tuệ sẽ có tư duy, có sáng tạo, có nhạy bén để nắm bắt vấn đề và giải quyết các nhu cầu của Khách hàng một cách tốt nhất.

TÍN: CNB Việt Nam luôn cam kết thực hiện một dịch vụ chất lượng cao nhất cho Khách hàng. Lấy chữ Tín là kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động đối nội, đối ngoại.

Quan điểm: CNB Việt Nam với quan điểm cũng là khẩu hiệu của mình CHẮC CHẮC – NHANH NHẸN – BỀN BỈ .Luôn sẵn sàng dành hết trí lực, tinh thần, sức khỏe để cống hiến một dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng.

Đánh Giá
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.